Sıkıntı Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Sıkıntı Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Sıkıntı Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)
Sıkıntı Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)
Sıkıntı Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)
Sıkıntı Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.
İlahi,bi ahassi sıfatike,ve bi izzeti celalike,ve bi a’zami esmaike, ve bi ismeti enbiyaike,ve bi nuri evliyaike ve bi demi şühedaike, es’elüke ziyadeten fil ilmi ve tevbeten kablel mevti ve mağfireten ba’del mevti ve necaten minennari ve duhulen fil cenneti ve afiyeten fiddünya ve’l ahreti, bi rahmetike ya Erhamerrahimin. İlahi bi hakkı Hüseynin ve ehihi ceddihi ve ebihi ve ümmihi ve benihi, hallisni mimma ene fihi,bi rahmetike ya Erhamerrahimine.

Türkçe Anlamı:

İlahi, sıfatlarının özü ve celal sıfatının azameti ile duamı kabul buyur.
İsminin yüceliği,nebilerin korunmalarının hakkı, velilerin nuru hasebi ile, şehidlerin kanları hakkı için dileğimi kabul buyur.
İlmimi fazlalaştır. Ölmeden evvel tövbemizin kabulünü, ölüm anında rahatlığı,ölümden sonra mağfiretimi,cehennemden kurtuluşumu ve cennete girişimi, dünya ve ahirette afiyette daim oluşumu rahmetinle isterim, ey merhamet edicilerin en merhametlisi.
Allah’ım; Hz. Hüseyin, kardeşi,dedesi,babası,evladları hakkı için beni bulunduğum sıkıntıdan kurtar,rahmetinle beni esirge,zira sen merhamet edicilerin en merhametlisisin.

Açıklama:

Bu dua sıkıntılı ve dar zamanlarda okunur. Sıkıntı Duası’nın İçten okunması, ağlayarak,sızlayarak okunması lazımdır.
Cenab-ı Hakk’ın izzet ve azametinin hakkı,nebilerin ismeti, velilerin nurlarının hakkı için sığınılacak, şehitlerin kanı hakkı için yalvarılacaktır.
Hz. Hüseyin’in kardeşi Hz. Hasan’ın ve bütün ecdadı hakkı için, yapılan duanın kabulü istenecektir.
İhlas ile bu dua olursa ve tekrar tekrar okunursa, kabul olması muhakkaktır. Çünkü Allah va’d etmiştir. Va’dından dönmez. Çünkü azametine yakışmaz.