Sınavda Başarılı Olmak için Okunacak Dualar

Sınavda Başarılı Olmak için Okunacak Dualar
Sınavda Başarılı Olmak için Okunacak Dualar

Sınav duası, imtihanlarda başarı sağlayabilmek için, sınava girmeden ya da girdikten sonra Allah u Teala’dan yardım istemek amacı ile okunan duadır.

Sınava girilecek gün 70 defa Salat-ı Nariye okunmalıdır. Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız
Sınav Duası

“Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’il-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’is-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa indeke a’led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa’l gaayâati min cemî’il-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. Inneke alâa külli sey’in kadiyr.” AMİN.

Sınav Duasının Anlamı

Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehli beytine bizi bütün korku ve afetlerden kurtaracağın, Bütün ihtiyaçlarımızı gidereceğin, Bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, Nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde rahmet eyle. Muhakkak sen her şeye kadirsin. ÂMİN.
Sınava girecek bir kimse sınav günü bu duayı 7 kere okuyarak Allah’a dua ederse, sınav anında melekler ve ruhaniler ona yardım eder, onların sayesinde doğruyu kolayca bulur.
Bir başka sınav duası ise şu şekildedir: kişi veya velisi, sınava girecek kişi için İsra suresinin 80. ayeti kerimesi okunur: Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec’al li min ledünke sultânen nesirân

Anlamı: Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.