Sıtmaya karşı okunacak dua

Sıtmaya karşı okunacak dua
Sıtmaya karşı okunacak dua

Dua:
Bismillâhirrahmânirrâhim
Zalike tahfifün min rabbiküm ve rahmetün. Yüridullahü en yuhaffifeanküm ve hulikal insane daifa. Elane haffefallahe anküm ve alime enne fiküm da’fa. Kulna ve nare kuni berden ve selamen ala İbrahime. Rabenekşif anel azabe inna müminune. Ve in yemseskel lehu bidurrin fela kaşife lehu illa hu, ve in yüridke bi hayrin fela radde li fadlihi, yusibü bihi men yeşaü min ibadihi ve hüvel Gafurür Rahim. Hasbünallahü ve nimel vekil. Ni’mel mevla ve ni’men nasir. Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim.