İsmullâhil A’zam Duâsı ve Fazileti

İsmullâhil A’zam Duâsı ve Fazileti

İsmullâhil A’zam Duâsı ve Fazileti
İsmullâhil A’zam Duâsı ve Fazileti

Bu duâ İsmullâhil A’zam duası olarak anılmaktadır. Yani içinde İsmi-i Azam, Allah’ın bütün esmâ-i hüsnasının mânâsını içinde toplayan en büyük ismini içermektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Yâ Cemilü yâ Allah. Yâ Karibü yâ Allah. Yâ Mücîbü yâ Allah Yâ Habîbü yâ Allah. Yâ Raûfu yâ Allah. Yâ Atûfu yâ Allah. Yâ Ma’rûfu yâ Allah. Yâ Latîfu yâ Allah. Yâ Azîmu yâ Allah. Yâ Hannânü yâ Allah. Yâ Mennânü ya Allah. Yâ Deyyânü Yâ Allah. Yâ Sübhânü yâ Allah. Yâ Emânü yâ Allah.

Yâ Burhânu yâ Allah. Yâ Sultânu yâ Allah. Yâ Müste’ânu yâ Allah. Yâ Muhsinü yâ Allah. Yâ Müteâlü yâ Allah. Yâ Rahmânu yâ Allah. Yâ Rahîmü yâ Allah. Yâ Kerîmü yâ Allah. Yâ Mecîdü yâ Allah. Yâ Ferdü yâ Allah. Yâ Vitrü yâ Allah. Yâ Ehadü yâ Allah. Yâ Samedü yâ Allah. Yâ Mahmûdu yâ Allah. Yâ Sâdik’l-va’di yâ Allah. Yâ Aliyyü yâ Allah. Yâ Ganiyyü yâ Allah. Yâ Şâfi yâ Allah. Yâ Kâfi yâ Allah. Yâ Meâfi yâ Allah. Yâ Bâkî yâ Allah. Yâ Hâdî yâ Allah. Yâ Kâdiru yâ Allah. Yâ Sâtirü yâ Allah. Yâ Kahhâru yâ Allah. Yâ Cebbâru yâ Allah. Yâ Gaffâru yâ Allah. Yâ Fettâhu yâ Allah.

Yâ Rabbessemâvâti vel-ardi yâ Zel Celâli vel-İkrâmi. Es’elüke bi hakkı hâzihil esmâi küllihâ en tuselliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahimte ve terahhamte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime fil âlemine Rabbenâ inneke Hamîdün Mecîdün. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Vel-Hamdülillahi Rabbil âlemine.

İsmullâhil A’zam Fazileti

Bu ism-i âzam duâsı tecrübe edilmiş bir duâdır. Rivayetlere göre, bir gün Peygamber Efendimiz, ashabıyla otururken, Cebraîl Aleyhisselâm ve dedi ki: “Allah’ın selâmı üzerine olsun, Allah’ın sana selâmı vardır. Şu duâyı sana ve ümmetine armağan eylemiştir. Kim bu duâyı okur veya ezberlerse, kumlar adedince günahları olsa affu mağfiret olacaktır.”

Bu duânın fazileti hakkında bir çok müjdeler mevcuttur. Bu duâ ihmal edilebilecek bir duâ değildir. Her zaman okunmalıdır. Bu duânın faydası hem dünyada hem de âhirette görülecektir. Çünkü bu duâ bizzat hazreti Allah tarafından bildirilmiş, okunması tavsiye edilmiş ve Peygamber Efendimizle ashab-ı kiram bu duâya ihlasla sarılmışlardır. Her duâ aynı ağırlıkta ve fazilette değildir. Aralarında mana ve önem taşıma bakımından fark vardır.

İşte bu ism-i azam duası da çok önemli bir duâdır. Ne mutlu bu duâlara devam edenlere. Her sıkıntısını bu duâ ile önleyenlere.

Kaynak : Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi, Mecmûatu’l-Ahzab, c. 1, s. 212.