Ya Halikal Levhi Vel Kalem (c.c.)

Ya Halikal Levhi Vel Kalem (c.c.)

Yâ Hâlika’l-Levhi Ve’l-Kalem esması anlamı : Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan.

Yâ Hâlika’l-levhi ve’l-kalem : يَا خَالِقَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ 

79
Dalak şişmesi için
Yâ Ze’l-cûdi ve’n-ni’âm
Yâ Ze’l-fadli ve’l-keram
Yâ Ze’l-be’si ve’n-nikam
Yâ Hâlika’l-levhi ve’l-kalem 
Yâ Bârie’z-zerri ve’n-nesem
Yâ Mülhime’l-‘arabi ve’l-‘acem
Yâ Kâşife’drdurri ve’l-elem
Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-himem
Yâ Men lehü’l-beytü ve’l-haram
Yâ Men yahlüku’l-eşyâe mine’l-‘adem

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
Ey fazl ve kerem sahibi,
Ey şiddetli bela ve çetin azaplar sahibi,
Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan,
Ey zerreyi, hoş rüzgarları ve nefesleri yaratan,
Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,
Ey zarar ve elemi gideren,
Ey gizli sır ve kaygıları bilen,
Ey Kabe-i Muazzama ve Harem-i Şerifin sahibi,
Ey eşyayı yoktan yaratan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

Mihnet ve zorlukların def’i için okunacak dua :
يا ذاالجود والنِعَم يا ذاالفضل والاكرام يا خالق اللوح والقلم يا بارئ الذِرّ والنسيم
يا ذاالبأْس و النِقَم يا ملهم العرب والعجم يا كاشف الضُرّ والالم يا عالم السرّ والهِمَم يا
ربّ البيت و الحر م يا من خلق الاشياء من العد م سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث
خلّصنا من النار

Okunuşu :
Ya za’l-cudi ve’n-ni’em, Ya za’l-fadli ve’l-ikram, Ya halıka’l-levhi ve’l-kalem, Ya bari’e’z-zerri ve’n-nesim, Ya za’l-ba’si ve’n-nakim, Ya mülhime’l-arabi ve’l-acem, Ya kaşife’d-durri ve’l-elem, Ya Alimu’s-sırrı ve’l-himem, Ya Rabbe’l-beyti ve’l-harem, Ya men halaka’l-eşyae mine’l-adem. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Anlamı :
Ey gerçek adalet sahibi Adil, Ey rızası için yapılan işleri kabul eden Kabil, Ey her şeyden üstün ve yüce olan Fadil, Ey her işin hakiki yapıcısı olan Fail, Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kafil, Ey her şeyi meydana getiren Cail, Ey her bakımdan eksiksiz olan Kamil, Ey mahlukatı yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkaran Fatir, Ey kulları için hayır murad eden ve onları dergahına çağıran Talib, Ey kullarını, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlub,