Ya Şedid (c.c.)

Ya Şedid (c.c.)

Yâ Şedîd esması anlamı : Azap ve ikabı şiddetli olan.

Ya Şedid esması ebced değeri ve zikir sayısı : 78

Yâ Şedîd : يَا شَد۪يدُ 

76
Sırt ağrısı için
وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ Ve es’elüke biesmâike
Yâ Mü’în
Yâ Mübîn
Yâ Emîn
Yâ Mekîn
Yâ Metîn
Yâ Şedîd
Yâ Şehîd
Yâ Raşîd
Yâ Hamîd
Yâ Mecîd

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّار Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-neİ-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey kullarına yardım eden Muin,
Ey açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübin,
Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emin,
Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekin,
Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metin,
Ey azap ve ikabı şiddetli olan Sedid,
Ey kullarının her yaptığını gören Şehid,
Ey bütün işlerini ezeli takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşid,
Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamid,
Ey sonsuz şeref sahibi Mecid,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

admin: