Yağmur Duası

Yağmur Duası

Yağmur Duası
Yağmur Duası

Okunuşu:”Allahümme es’kına gaysen mugisen henein merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan.

Allahümme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin.Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskına min berakati’s-semai.Ve enbit lena min berekati’l-ardı.Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran.Fe ersili’s-semae aleyna mindaran”

Anlamı:”Allah’ım, bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren, bol, yaralı her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah’ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme .Allah’ım! Kullarda, illerde, ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık varki senden başkalrına arz edemeyiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. sütlerimizi bollaştır. bizi gögün bereketlerinden sula. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey cömert kerem sahibi Allah’ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yokki Sen bağışlayıcısın, bize gökden bol bol yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli rabbimiz.”