Yatağa Girince Okunacak Dua

Yatağa Girince Okunacak Dua

Yatağa Girince Okunacak Dua
Yatağa Girince Okunacak Dua

Uyku ölümün küçük kardeşidir. Uyumakla bir nevi ölüm uykusuna girdiğimizi unutmamalıyız.

Olabilir ki, bir daha kalkamayabiliriz. Onun için her zaman hazırlıklı olmalıyız. Peygamber Efendimizin, yatmadan önce şu duayı okudukları gelen rivayetler arasındadır:

Okunuşu: “Allahümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvedtü emrî ileyke veelce’tü zahrî ileyke. Rağbeten ve rahbeten ileyke lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî erselte.”

Meali: “Ey Allah’ım! ben kendimi Sana teslim ettim, yüzümü sana döndüm, işimi Sana havale ettim, arkamı Sana yasladım. Zira ümidim Sendedir, korkum da Sendendir. Senden başka sığınacak ve kurtuluş yeri yoktur. Gönderdiğin kitabına da, indirdiğin peygamberine de iman ettim.”