Yemek Duası

Yemek Duası

Yemek Duası
Yemek Duası

Okunuşu: Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

“Elhamdülillah (iki defa) Elhamdülillahillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn, ni’meti Celîlullahi ve bereketi halîlullah. Şefaat yâ Resulallah.
“Allahümme innâ nes’elüke temâmen’ ni’meh, ve devâmel âfiyeh ve husnel hâtimeh. Allahümme zid velâ tenkus bi hurmetillahi tealâ. Elfâtiha.”

Meali: “Bizi yedirip içiren, bizi Müslüman yapan Allahu Tealâya hamd olsun. Allah celle celâluhunun nimetlerini, İbrahim Halil bereketini Resulullahın şefaatını dileriz, lütfeyle ya Rabbi!

“Ey Allah’ım! Nimetlerinin tamamını Senden isteriz, Senden devamlı âfiyet, son nefesimizde hüsn-i hâtime (iman ile bu dünyadan göçmek) isteriz. Bütün yapılan ve yapılacak hamdüsena Allahu Tealâya mahsustur. Allah’ım! Fazlalaştır eksiltme, Cenab-ı Hakkın rızası için. El Fâtiha.”