Akrabalar için Okunacak Dualar

Akrabalar için Okunacak Dualar
Akrabalar için Okunacak Dualar

Akrabalarımızın iyiliğini istemek, sağlıklı ve sıhhatli olmaları dilemek için okuyacağımız bir çok dua vardır. Peygamber Efendimizin belirttiği en etkili dua:

‘’ Eüzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim- Bismillâhirrahmanirrahim. Ya Allah!. Elhamdu lillâhi leke ya Allahu Bi-hakkı La ilahe İllallahü Muhammedü’r-Resulullah. Ahiyyen, Şerâhiyyen esbâvüsin bi-Hürmeti Hızır. İlahi bi hürrneti Hüve’l Hlayyü’l Kayyum. Bi-Hürmeti Tevrat ve bi-Hürmeti Zebur ve bi-Hürmeti incil ve bi-hürmeti Fürkani’l-Azim ve Kur’an-ı Kerim ve Suhuf-i İdris(a.s) ve bi-hürmeti Âdem (a.s) ve bi-hürmeti cemii’l-Enbiya-i ve’l-Mürselin. ‘’

Anlamı:

Onların gönlünü dost eyle, gönlünde hasetlik olanları yollarından döndür.Sen yedi kat gökleri ve yerleri yarattın. Yarab senin izzetin hürmetine onların gönlünü, canını yedi kat iradesini, kararının benim için iyilikler ihsan eyle.Onları bana dost kıl, kötülüklerden Allah’ın 99 adı hürmetine uzak tut.

Akrabalar için bu duanın okunması çok sevap olduğunu anlatan Peygamber efendimiz (sav ) akrabalar için; ‘’ Birbirinize kin tutmayın, birbirinize hasedleşmeyin, birbirinizden uzaklaşmayın. Ey Allah’ın kulları: Bir birinizle kardeş olun. Bir müslüman din kardeşine üç günden fazla uzak kalmaz, dargın olmaz.’’ Şeklinde buyurmuştur.
Peygamber efendimiz ( sav ) belirttiği gibi, müslümanlar bir birleri ile dargın olmamalı, dargın olan akrabaların arasıbulunmalı, akrabaları için hasedlik düşünen, fesat düşüncelere sahip kimselere doğru yol gösterilmeli, bu konuda inatçı davranan müslümanlara islam dininde dargınlıkların 3 günden fazla sürmesinin helal olmadığını ve haram kılındığını anlatmalıyız.
Cenabı Allah cc. Bu konuda şöyle buyurmaktadır: ‘’Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur.Ancak sadaka vermeyi, iyilik yapmayı, ve insanların arasını düzeltmeyi gözeten kimseler müstesna kimselerdir. Bunları Allah’ın rızasını kazanmak için yapana büyük ecir vereceğiz. ‘’ diyerek akrabalar arası dargınlıkları ortadan kaldırmak için uğraşanlara müjde vermiştir.