Manevi inancı Güçlendirmek için Okunacak Dualar

Manevi inancı Güçlendirmek için Okunacak Dualar
Manevi inancı Güçlendirmek için Okunacak Dualar

İman inanılacak esaslar yönünden artıp eksilmez; ancak keyfiyet bakımından güçlenir ve zayıflar. İmanın şartları altıdır. Bu, Hz. Âdem’den (as) âhirzaman peygamberi Hz. Muhammed’e ( sav ) kadar değişmez ve değişmemiştir.

İmanı kuvvetlendiren en önemli husus “Allah’ın âyetlerinin okunması”dır. Allah’ın âyetleri okundukça mü’minlerin imanları artar. Bu Kur’ân-ı Kerim ve tefsirlerini okumak demektir. “Amel-i salih” dediğimiz Allah’ın emirlerini yapmak ve haram kıldığı şeylerden kaçınmak da mü’minin imanını artırır ve güçlendirir.

Bir hadiste Peygamberimiz ( sav ), kim Rahman suresini 70 kere okur, gönül ferahlığına kavuşur ve huzurlu olur. Kendisine hayır kapılarının açılmasını isteyen kimse, Rahman suresini okuyarak sebep vesile edinmelidir.

Alimler manevi inancını güçlendirmek isteyen kişilere şöyle cecap vermişlerdir.

Bir ayeti kerimede Allah Teala şöyle buyurmuştur: İman edenlerin kalpleri Allah’ın Zikri ile huzura kavuşur. Dikkat edin! Kalpler ancak Allah’ın Zikri ile huzura kavuşur. ( Ra’d, suresi 28 ) Ayetten de anlaşıldığına göre kalpler ancak ve ancak Allah’ın Zikri yani Kur’an ile huzur bulur.

Bir rivayette ise; Ezanı dinlemek, ezandan sonra Vesîle duâsını okumak ve camiye, cemaatle namaz kılmaya koşmak, cemaatle namaz kılmak da kişinin imanını kuvvetlendirir. Peygamberimiz ( sav ) “Kim ezandan sonra vesile duâsını okursa şefaatim ona vacip olur” buyurmuşlardır.

Bir başka rivayette ise; alimle Allah’ın güzel isimleri arasında, El-Fettah, Er-Rafi, El-Muizz, Eş-Şekur, El-Mucip ve El-Vasi isimlerini çokça veya mümkün ise günde 100’er kere zikir etmek imanı kuvvetlendirir.