Çok Etkili Rızıklanma Duası

Çok Etkili Rızıklanma Duası

Çok Etkili Rızıklanma Duası
Çok Etkili Rızıklanma Duası

Aşağıdaki ayetleri her gün (3) defa okuyan kulunu Allahü Teâlâ ummadığı şekilde rızıklandırır, dinini güçlendirir, işlerini kolaylaştırır. (Mihlât,169)

Okunacak ayetler;
Bismillâahirrahmanirrrahıym. Fe men yüridillâhû en yehdiyehû yeşrah sadrahû lil islâmi
Bismillahirrahmanirrahıym. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani feykahû kavli.
Bismillâhirrahmanirrahıym. E fe men şerahallâhü sadrahû lil islami fe hüve alâ nûrrin min rabbihi
Bismillahirrahmanirrahıym. E lem neşrah leke sadrak, ve veda’na anke vizrak.Ellezi enkada zahrak.Ve rafa’na leke zikrak.Fe inne meal usri yüsrâ.inne meal usri yûsra . Fe izâ ferağte fensab.Ve ilâ rabbüke fergab.”

kaynak: Şifalı dualar(Arif pamuk)