Etiket: Rızık Duası

Rızık ve Bereket Duası

Rızık ve Bereket Duası 40 gece yatsıdan sonra aşağıdaki duayı okuyan kimseye İhlas suresinin hadimleri(melek),okuyana hayatının sonuna kadar insanlardan hiç kimseye ihtiyacı olmayacak şekilde bir rızık kapısı açarlar.Ve büyük bir servet verirler.

Rızık isteme Duası

Rızık isteme Duası  Türkçe Okunuşu: Ve terzuku men teşâu bi gayri hisâb. Fenkalebû bi ni’metin minallâhi ve fadlin. Febteğu indellâhirrizka. Ve a’tednâ lehâ rızkan kerimen. İnnellâhe hüvel ganiyyül hamîd.

Rızk Zenginlik Duası

Rızk Zenginlik Duası  Hz. Ali (R.A.)’dan: Resulullah (S.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bir kimse günde yüz defa “Lâ ilâhe illallâhul melikul haqqul mubîn” derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş (kendine çekmiş) ve cennetin kapısını çalmış olur. 

Rızkın genişlemesini ve kazancınızın artması için etkili dua

Rızkın genişlemesini ve kazancınızın artması için etkili dua Rızkınızın genişlemesini ve kazancınızın artmasını istiyorsanız. Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 9 ayetel Kürsi,19 defa Besmele ile birlikte; “Ferdün, hayyün, kayyûmün, Hakemün, Adlün, Kuddûsün. Anetil vücûhu li’l-hayyi’l Kayyûm. Ve terzüku men teşaü bi gayri hisab.”100 kere; “Sübhanallahi ve bi hamdihi,sübhanallahil azimi ve bi hamdihi .Estağfirullahel azim