El-Celil (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Celil (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Celil (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Celil (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Celil
Celalet ve azamet sahibi
Şanına yakışmayan ve yarmayan şeylerden uzak. Zatı ve sıfatları pek büyük ve ulu.

Cenab-ı Hak Buyuruyor:

"Celal ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak" (Rahman, 27)

"Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir." (Rahman, 78)

Celil ismi, Kur'an'da bu şekliyle değil, Zü'l-celâli ve'l-ikram olarak Rahman suresinde iki yerde geçer.

Celalet ve ululuk ancak Allah'a mahsustur. Her yerde, her zaman hazır ve nazır olan Allah'ın ilmi her şeyi kuşatır.

Her büyük O'nun büyüklüğünün yanında hiç bir anlam ifade etmez.

Allah'ı diğer insanlardan daha fazla tanıyan ariflerin pek çoğu bu isimlerle O'nu dua etmeyi tercih ederler.

Bir müslüman ihlasla, inanarak ve yaşayarak "Yâ Celil" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse, onun tecellisine, eserlerine nail olur. Saygı görür. ahlakı güzelleşir. Zalimlerden kurtulur. Maddi ve manevi güce kavuşur.

Bu ismi bilmenin faydası

Allah'ın sana iyilik ve bağışta bulunup nimetler verdiği gibi sen de, başkalarına iyililik yap ve bağışta bulun. İnsanların yaptıkları hataları bağışla. Kötülükleri terk etmeyenleri güzelce terk et, kötülükleririni iyilikle başından sav. Seninle ilşikisini kesenle sen ilişkini kesme. Sana vermeyene sen vermeye devam et. Sana haksızlık edeni affet. Seni kötüleyen ve sana sövene karşılık verme, sabret. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de başklarına iyilik yap ve sana kötülük edene iyilikle davran.

Havas ve Esrarı

El-Celil ism-i şerifi, zalimlerin zulmünden, düşmanların hilesinden ve insanların hakaret ve küçümseyici bakışlarından kurtulmak ve saygın bir kişi olmak için, "Ya Celil Celle Celalühü" diyerek 73 kere okunur.
El-Celil ism-i şerifi, zikreden veya miske ve zaferan'a yazıp üzerinde taşıyanın kadri yüce olur, manevi halleri güzeleşir.