El-Muahhiru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Muahhiru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Muahhiru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Muahhiru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Muahhır
Dilediğini bir hikmetten dolayı erteleyen

Mukaddim ve Muahhir isimlerinden birini zikretmeden yalnız ötekiyle dua etmek caiz değildir. Her ikiside Allah'ın fiili sıfatlarındandır. Dilediğini öne alan, dilediğini arkada bırakan O'dur. Geri bıraktığını öne çıkarmaz, öne çıkardığını da geriye bırakmaz.

Allah'ın kullarının teşebbüslerini bazen onların beklentilerine uymayacak şekilde ertelemesinde mutlaka derin hikmetler vardır. O'nun takdirini saygı ile karşılayıp bu ertelemeyi O'ndan olduğu bilinciyle kabul etmek lazımdır. İşte bu kulluktur.
Bu İsmi bilmenin Faydaları:

Müslüman, Allah'ın öne çıkardığını öne çıkarmalı arkaya koyduğunu arkaya koymalıdır.

Allah'ın Mukaddim ve Muahhir olduğunu bilen kimse, ibadet ve iyiliklerinin çokluğuna güvenmez, günah ve kötülüklerinin çokluğu nedeniyle de Allah'tan ümit kesmez. Zira Allah'a uzak gibi görünen nice kimseler yakın, yakın gibi görünen nice kimseler de gerçekte O'ndan uzaktır.
Daima kötü sondan, günahları öne alıp ibadetleri ertelmekten Allah'a sığınmalıdır.

Havas ve Esrarı
El-Muahhır ism-i şerifi, arzu edilmeyen kişi ve şeylerin geciktirilmesi için, "Ya Muahhır Celle Celalühü" diyerek 846 kere okunur.
El-Muahhır ism-i şerifini çokça "Ya Muahhır Celle Celalühü" diye zikredene tevbe ve takva kapıları açılır.