Kabir (Mezar) Ziyaretinde Okunacak Dua

Kabir (Mezar) Ziyaretinde Okunacak Dua
Kabir (Mezar) Ziyaretinde Okunacak Dua

Ölümü hatırlamak, ölüden ibret almak ve ahireti düşünmek için kabir ziyaret etmek sünnettir. Kendisinin de aynı hallere düşeceğini hatırına getirir.

Mefta için Kur’an-ı kerim okuması, ona dua etmesi gerekir. Bunların meftaya faydası çok olur. Kabristana girince, Esselamü aleyküm ya Ehle-daril kavmilmüminin! İnna inşaallahü an karibin biküm lahikun.

Yani;

Ey müminler ve müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selâm olsun. İnşaallah, biz de sizlere katılacağız. Allah’tan bize ve size âfiyet dilerim, demek sünnettir.
Daha sonra müslümanlar ellerini açarak Fatiha suresini okur ve bütün yatan müslümanlara hediye eder. Sonra kendi ailesinin mezarına gider. Ayakta, çömelerek veya oturup, Bakara suresinin başını ve sonunu ( Elif lam mim ile başlayan bölüm ve Amenerrasüli ), Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas ve Fatiha surelerini okuyup, ölüye hediye eder. Kişinin bunların hepsini okuması güzeldir ama hepsini okumasa da bazılarını okuyabilir.
Kabir ziyareti esnasında şu dua da okunabilir: Esselâmu ‘aleykum yâ ehlel-kubûr. Yağfirullâhu lenâ ve leküm. Entüm selefünâ ve nahnü bil-eseri. Ve innâ inşâellâhü biküm lâhıkûn. Esselâmu ‘aleyküm dâre kavmin mü’minîn Ve etâküm mâ tû’adûne ğaden müeccelûn. Ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn. Allâhümmağfir liehli bakî’ıl-ğarkad. Esselâmu ‘aleyküm ehled-diyâri minel-mü’minîne vel-müslimîne ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn. Es’elullâhü lenâ ve lekümül-‘âfiyeh.

Anlamı:

Ey kabir topluluğu! Allah’ın selamı üzerinize olsun. Allah sizi ve bizi bağışlasın. Siz bizim öncülerimizsiniz. Biz de inşaallah size katılacağız. Ey müminlerin yurdu, Allah’ın selamı üzerinize olsun. Size vadedilen ölüm geldi, bize de yakında gelecektir. İnşaallah biz de arkanızdan geleceğiz. Allah’ım! Burada yatanları bağışla Ey müminlerin yurdu, size selam olsun. İnşaallah biz de size kavuşacağız. Allah’tan bizler ve sizler için afiyet dilerim