Üç Ayların Başında Hangi Dualar Okunur

Üç Ayların Başında Hangi Dualar Okunur
Üç Ayların Başında Hangi Dualar Okunur

Peygamber Efendimiz ( sav ), Recep Allah Teâlâ’nın, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır, Receb ayının, diğer aylar üzerine fazileti, Kur’an-ı Kerîm’in diğer sözlere olan üstünlüğü gibidir.

Şaban ayının diğer aylara nispetle fazileti, benim, diğer peygamberlere olan üstünlüğüm gibidir, Ramazan’ın diğer aylara göre fazileti ise, Allah Teâlâ’nın, mahlûkatı üzerine yüceliği gibidir, buyurmuştur. Allah Resulü, Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır.
Peygamber Efendimiz, üç aylara girince şu duayı okuduğu ve okunması gerektiği bildirilmiştir.

Okunuşu:

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena bil’iman ve yessir lena bil’kur’an.

Anlamı:

Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bizim hakkımızda mübarek ve bereketli kıl ve bizi Ramazan’a eriştir, iman ile son nefesimizi verdir, Kur’an’ı bize (okumasını ve uygulamasını) kolay kıl.
Bir başka rivayette ise üç aylara girince alimlerimiz şu duanın okunmasını tavsiye etmişlerdir. Okunuşu: Estağfirullâhe’l-Azîme’llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü’l-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”

Anlamı:

Hayat sahibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir.