Mirac Gecesi Namazı

Mirac Gecesi Namazı 

Mirac Gecesi Namazı
Mirac Gecesi Namazı

Mi'rac Gecesi Namazı :

- Receb-i Şerifin yirmiyedinci gecesine müsâdif olan mübarek Leyle-i Mi'rac'da oniki(12) rek'at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek'at-da Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek'atda bir selâm vermeli.
- Sonra yüz kere istiğfâr ederek yüz kere de Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimize salât ve selâm göndermelidir.


- Gündüzünde de oruçlu bulunmalıdır. Ma'sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur.
- Miraç gecesi kılınacak olan kandil namazını yatsı namazından imsak vaktine kadar herhangi bir saatte kılabilirsiniz.

MİRAÇ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandili namazına durmadan önce bu namaz için niyet etmek gerekir.
Miraç gecesi namazına şöyle niyet edilir:
"Ya Rabbi , rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine , feyz-i ilahine , rıza-i ilahine mazhar eyle”

MİRAÇ NAMAZI KAÇ REKATTIR KILINIŞI NASIL?

Miraç gecesinde kılınacak olan namaz 12 rekat nafile Hacet namazıdır. Miraç gecesi nafile hacet namazının kılınışı iki rekatta bir selam vererek olur. Miraç namazı her rekatta 3 kadir, 12 ihlası şerif duası okunurak kılınır.

Namazdan sonra;

-4 Fatiha-i Şerife
-100 defa ”SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illahlahü vAllahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyil-aziym”
-100 istiğfar-ı şerife
-100 salavat-ı şerife okunup dua edilir.

Bu namazda ihlaslar 100 adet okunur veya namaz 100 rek’at olarak kılınırsa; bu namazın feyz ve bereketiyle huzur-i ilahiye namaz borçlusu olarak çıkılmaz.
Miraç Kandili gecesini ibâdetle geçirmenin sevabı pek çoktur. Bu gecede kılınacak Hacet namazı 12 rek'attir. Bu namazın kılınışı sırasında Kadir Suresi de okunabilir.
Çeşitli hacet duaları olduğu için herhangi bir tanesi tercih edilebilir. Hacet duasını okuduktan sonra Allah’tan ihtiyacın giderilmesi için dilekte bulunulur.

Miraç Gecesinde Nihat HATİPOĞLU Hacet namazı kılmayı tavsiye ediyor!..

Hacet namazı şöyle kılınır;

Hacet Namazı, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilir. Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha ’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî okunur.
4 rekat halinde hacet namazını şu dualarla kılıyorsunuz;

Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki âyetler okunur:
Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke,Fatiha,3 Âyetel Kürsî
Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha,Ihlâs,Felâk ve Nas.
Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü,salli ve barik duaları
Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke,Fatiha,Ihlâs,Felâk ve Nas.
Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha,Ihlâs,Felâk ve Nas okunur

Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü,Allahümme salli,Allahümme bârik,Rabbenâ duaları okunur.

Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz. Hacet namazının bitiminde duaya oturulur ve Yaradandan hacet,dilek ve istekler ne ise onun için yardım istenir.