Seyahate Çıkarken Okunacak Dua

Seyahate Çıkarken Okunacak Dua

Seyahate Çıkarken Okunacak Dua
Seyahate Çıkarken Okunacak Dua
Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua
Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

"Allahümme ileyke teveccehtü ve bike i'temasatü. Allahümme ekfini ma ehemmeni ve ma la ehtemmü lehü. Allah hümme zevvidni't-takva va'ğfir li zenbi ve veccihni li'l hayri eyne ma tevveccehtü"

ANLAMI: "Allahı'm Sana yöneldim,Sana sığındım.Allahı'm benim önemli olan ve olmayan her işimde bana yardım et.Allahı'm beni takva ile rıklandır,günahlarımı bağışla ve her yerde her zaman beni doğruya yönelt." (el-Ezkar,195)

Hz.Enes'ten:
Bir zat, Allah resulüne gelerek:
-Ya Resülallah!Ben yolculuğa çıkmak niyetindeyim.Bana (manevi) azık ver,dedi.
Allah Resulü:
-Alla seni takva ile azıklandırsın, buyurdu.Adam:
-Arttır dedi.Allah resulü:
-Günahlarını bağışlasın,buyurdu.Adam:
-Biraz daha arttır dedi.Allah resulü de:
-Nerede olursan ol,Allah sana hayır işlemeyi kolaylaştırsın,buyurdu.(Tirmizi 3440)

Görüldüğü üzre, Allah resulü,yolculuk niyetiyle kendine baş vuran bir kimseye,ahiret yolculuğunu hatırlatan tavsiyelerde bulunmuştur.