Tövbe Nedir, Nasıl tövbe edilir

Tövbe Nedir, Nasıl tövbe edilir
Tövbe Nedir, Nasıl tövbe edilir

Tövbe ; yapmış olduğu bir günahtan veya suçtan pişmanlık duyup bir daha yapmamak için karar vermek demektir.

Neden Tövbe Edilir?

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi e Sellem) bir kutsi hadisinde “Bütün ademoğulları günahkardır, günahkarların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir” diye buyurmuştur.

Allah’u Teala kullarını tövbe etmeye çağırmakta ve şöyle buyurmaktadır, “De ki Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları affeder. Çünkü O, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır.”(Zümer Suresi 39)

Buyrulmuş olan ayette de anlaşılacağı üzere Allah, Paygamberine, günah işlemiş olan kullarının, Allah’ın rahmetinden umudunu yitirmemeleri gerektiğini söylemesini emretmiştir. Çünkü Allah çok bağışlayan, acıyan, merhameti sonsuz olandır. O dilerse günahkar kullarının işlemiş olduğu bütün günahlarını affeder. Bu sebeple kullar günah işledikleri vakit azaba uğramadan tövbe etmeli, Allah’a yönelmelidir.

Tövbe Nasıl Yapılır?

Tövbe etmek isteyen biri ilk olarak şunları yapması gerekir;

1. Günah işleyen kişi, Allah’a karşı bir hata yaptığını bilmeli ve bu hatadan dolayı Allah’a sığınıp pişman olmalıdır.

2. Günah işlediği için üzüntü duymak ve Allah’a böyle bir hata yaptığı için vicdanen rahatsız olmak.

3. Aynı suçu bir daha işlemeyeceğine dair kesin bir karara varmak.

4. Eğer işlediği suç kul hakkı ile ilgili ise o kişiyle helalleşmesi gerekir.

Bu şartlar yerine getirildikten sonra kişi “Estağfirullah” (Ben Allah’tan bağışlanma talep ederim) diyerek tövbe etmeye başlaya bilir.

Tövbe Duası ;

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, estağfirullahe’l azim el-kerim, ellezi la ilahe illa hüve’l hayyül kayyumü ve etubü ileyhi, tevbete abdin zalimin li-nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten Vela hayeten Vela nüşura. Ve es-elühü’t tevbete ve’l mağfirete ve’l hidayete lena, innehü, hüve’t tevvabür rahim.

Kişi bu duayı okuyarak da tövbe edip, günahlarından arına bilir.

Tövbe Ne Zaman Yapılmalıdır?

Kişi günah işledikten hemen sonra tövbe etmelidir. Aksi halde günahlar birikince kalp kararır. Kararmış kalbin temizliği de zor olur. Bu sebeple günahın hemen ardından yapılması gerekir.

Tövbe Bozulduğu Vakit Ne Yapılmalıdır ?

Kişi işlediği günahtan ötürü tövbe edip aynı günahı tekrar işleyip tövbesini bozarsa yeniden tövbe etmelidir.