Üzüntülerin Giderilmesini İsteme Duası

Üzüntülerin Giderilmesini İsteme Duası 

Üzüntülerin Giderilmesini İsteme Duası
Üzüntülerin Giderilmesini İsteme Duası

Okunuşu:Allahümme, rahmeteke ercü, fela teklini ila nefsi tarfete aynin ve aslih li şe’ni küllehü, la ilahe illa ente.”

Anlamı: “Allahım, ancak senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma, her işimi iyileştir. Senden başka hiçbir ilah yoktur.”

Üzüntüden Kurtulmak İçin Okunacak Dua (allahümme inni euzu bike duası)

"Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli."

“Allah'ım! Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Aciziyeten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım."
Üzüntü ve Keder Kurtulma Duası-Türkçe
Ey üzüntüleri gideren, kederlere son veren! Ey dünyada da, ahirette de Rahman ve Rahîm olan! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât eyle ve üzüntümü gider, kederime son ver.

Ey Bir! Ey Tek! Ey Samed (ihtiyaçlar için başvurulan mutlak gani)! Ey doğurmamış, doğmamış ve dengi olmayan (yüce Allah)! Beni koru, temizle ve üzüntümü gider. (Bu arada Ayet'el-Kürsi ile Nâs, Felak ve İhlâs surelerini okuyup sonra şöyle de:

Allah'ım! Oldukça muhtaç, gücü az, günahları çok ve senden başka ihtiyacını giderecek, güçsüzlüğünü güçlendirecek ve günahlarını bağışlayacak birini tanımayan biri olarak, senden rahmetini dileniyorum. Ey celâl ve ikram sahibi! Senden, yapanını sevdiğin bir amel ve emrinin geçerli olduğuna dair gerçek yakini olan kimseye fayda sağlayacak bir yakin istiyorum. Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salât eyle ve canımı doğruluk üzere al; beni dünyadan müstağni et; sana kavuşma iştiyakıyla rağbetimi katındakine yönelik kıl ve gerçek anlamda sana tevekkül etmeyi bana nasip et. (Allah'ım!) Bugüne kadar yazılmış (mukadder edilmiş) olan en iyi şeyi senden istiyorum ve bugüne kadar yazılmış olan en kötü şeyden sana sığınıyorum. Senden; sana kulluk sunanların korkusunu, yüceliğinin önünde alçalanların ibadetini, sana güvenenlerin (tevekkül edenlerin) yakinini ve sana iman edenlerin güvenini (tevekkülünü) istiyorum.

Allah'ım! İsteklerime olan rağbetimi, dostlarının isteklerine olan rağbeti; korkumu, dostlarının korkusu gibi kıl. Beni hoşnutluğun doğrultusunda öyle bir amele muvaffak et ki, artık yaratıklarından herhangi birisinin korkusuyla dininden hiçbir şeyi terk etmeyeyim.

Allah'ım! İşte benim isteklerim! Onlara karşı içimde büyük bir rağbet oluştur; onlardan dolayı beni mazur gör; onları istemek için ileri süreceğim delilleri bana ilham et ve onlarla ilgili olarak bedenime sağlık ver.

Allah'ım! Kim senden başkasına güveni veya ümidi olarak sabahlarsa sabahlasın, ben, tüm işlerde sana güvenerek ve sana ümidim olarak sabahlamışımdır. Şu hâlde, işlerin sonuç bakımından en iyi olanını benim hakkımda mukadder eyle ve rahmetinle beni saptırıcı fitnelerden kurtar; ey merhametlilerin en merhametlisi! Ve Allah, Allah'ın seçkin elçisi efendimiz Muhammed'e ve onun tertemiz Âline salât etsin.