Vemen Yettekıllahe Suresi Fazileti(işsiz,borçlu,aile içi sorunları olanlar)

Vemen Yettekıllahe Suresi Fazileti(işsiz,borçlu,aile içi sorunları olanlar)

Vemen Yettekıllahe Suresi Fazileti(işsiz,borçlu,aile içi sorunları olanlar)

Okunuşu: Bismillahırrahmanirrahim.Vemen yettekıllahe yec’al lehunmahracen,ve yerzukhu min haysü la yahtesip…Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbüh.İnnellâhe bâliğu.Kad cealellâhü li külli şey’in kadrâ.

Anlamı:“Kim Allah teâl’dan korkarsa, Yüce Allah onun için her türlü sıkıntıdan çıkış yolları yaratır ve onu hiçhesap etmediği, aklına gelmediği yerlerden rızıklandırır. Her kim ki Allah Teâlâ’ya hakkıya tevekkül ederse,on kişiye Allah kafiidir. Yine Zât-ı Ecelli A’lâ,her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.”

Faziletleri:Sıkıntıda olan, işsiz kalan,tehlikeleri durumlarla karşılaşan kişiler şayet günde( bin)defa veya daha fazla olarak bu ayet-i kerimeyi okurlarsa en kısa zamanda selamete çıkarlar. İşsiz,borçlu,aile içi sorunları olan ve hatta kendilerine büyü yapıldığını zanneden kişilere kesinlikle bu ayeti okuyarak istifa etmeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak:Dua ve zikir(Es seyyid Ahmet Hulusi)