Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Eylül 2020

Etkili Dualar

Dünya ve Ahiret Üzüntülerini Gidermek için Okunacak Dua

“La ilahe illallahü’azîmü’l-halîm. La ilahe illallahü rabbü’l-arşi’l-azîm. La ilahe illallahü rabbü’s-semavative rabbü’l-ardı ve rabbü’arşi’l-kerîm.” Anlamı :“Azamet ve halim sahibi olan...

Böcek ve Haşere Sokmasına Karşı Okunacak Dua

Böcek ve haşere sokmasına karşı okunacak dua “Ya ardu rabbi ve rabbükâ’lileh, eüzû billahi min şirke ve şerri ma hulike...

Şirkten Korunma Duası

Şirkten korunma duası “BismillahirrahmanirrahimAllâhümme innî eûzü bike, min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfiruke limâ lâ a’lemü....

Gün Boyunca Her Türlü Zarardan Korunmak için Okunacak Dua

“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve alâ külli şeyin kadir.” Akşam namazından sonra...

Sığınma Duası

“Allâhümme innî eûzü bike min kalbin lâ yahşeu ve min duain lâ yusmeu ve min nefsin lâ teşbeu ve min...

Sabah namazının iki rekat sünnetinden sonra okunacak dua

1-) “Ya hayyu ya kayyum ya zelcelali ve’l-ikram. Es’elüke en tuhyiye kalbi binuri ma’rifetike ebeden ya Allahü ya Allahü ya Allahü...

Sabah Namazına Kalkmak için Okunacak Dua

“Gul innema ene beşerun mislikum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid, femen kane yercu ligae rabbihi fe’l ya’mel amelen salihen...

Nurlanma Duası

“Allâhümmec’alni nûren ve fî aklî nûren ve fî sem’î nûren ve fî basarî nûren ve min fevkî nûren ve an...

Nur Duası

“BismillahirrahmanirrahimAllâhümme nevvir aynî bi hürmeti ismi Muhammed, Allâhümme nevvir aynî bi hürmeti fi’li Muhammed. Allâhümme nevvir aynî bi hürmeti sırri...

Namaz Kılmak için Saf Tutunca Okunacak Dua

Namaz kılmak için saf tutunca okunacak dua “Allahümme atini efdale ma tü’ti ibadekes salihin.”Anlamı :“Allah’ım! Bana salih kullarına verdiğinin en...

imanla Can Vermek Okunacak Dua

1-) “Allâhümme innî es’elüke hayrel mes’eleti ve hayred duai ve hayrennecâhi ve hayrel ameli hayressevâbi ve hayrel hayâti ve hayrel memâti...

imanı Muhafaza Etme Duası

“Bismillahirrahmanirrahim Allâhümme sellimnâ ve sellim dînenâ velâ teslüb vatkennez’î îmânenâ, velâ tusallit aleynâ men lâ yehâfüke velâ yerhamnâ. Verzuknâ hayreddünyâ...

imanı Kuvvetlendirmek için Okunacak Dua

“Allahümme innî es’elüke sıhhaten fî îmânin ve îmâmen fî hüsni hulukin ve necâhen yetbe’uhu felâhun ve rahmeten minke ve âfiyeten...

iman Tazelemek için Okunacak Dua

İman tazelemek için okunacak dua “Amentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve resûlihi vel yevmil âhiri vel ba’si ba’del mevti...

Sıkıntıları Gidermek için Okunacak Dua

Hüznü ve sıkıntıları gidermek için okunacak dua “Allahümme innî abdüke vebni abdike vebni emetike, nâsiyetî biyedike, mâdin fiyye hükmüke  adlün ...

Hidayet isteme duası

” Allahümme  innî  es’elüke  biennî  eşhedû  enneke.  Entellâhu  lâ  ilâhe  entel ahadü’ssamedü ellezî lem yelid velem yûled ve lem yekûn...

Gece Teheccüd Namazı Kılmadan Önce Okunacak Dua

Gece teheccüd namazı kılmadan önce okunacak dua Abdullah b. Abbas’dan rivayetle “Peygamber efendimiz (s.a.v) geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılmadan evvel...

Gece Dışarı Çıkmak Zorunda Olanların Okuyacağı Dua

Gece çalışanların, dışarı çıkmak zorunda olanların okuyacağı dua Al-i İmran suresi 190. ayet إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ...