Web sitemize hoşgeldiniz, 11 Kasım 2019

Etkili Dualar

Sıkıntı ve Musibet Halinde Okunacak Dua

” Allâhümme inneke tâ’lemü sırrî ve aleniyyetî fakbe’l-ma’ziratî ve ta’lemü hâcetî fea’tinî suâlî ve ta’lemü hâceti fea’tinî suâlî ve ta’lemü...

Sıkıntı ve Musibet Halinde Okunacak Dua

” Allâhümme lâ tüşmit a’dâî bidâî ve’c-ali’l-Kur’âne’l-Azîme şifâi ve devâî fe-enel alîlü ve ente’l müdâvî.” Bu duayı tam bir teslimiyet...

Sıkıntı ve Musibet Halinde Okunacak Dua

” Yâ Vedûd, yâ Vedûd, yâ Vedûd, yâ Ze’l-Arşi’l-Mecîd. Yâ Mübdiü, yâ Müîdü, ya Fa’âlü limâ yürîdü es’elüke  bi-nûri  vechikellezî...

Sıkıntı ve Musibet Halinde Okunacak Dua

Sıkıntı, keder, elem, korku gibi şeyler hisseden biri, hemen abdest alıp:” Amân, yâ rabbî! Sana sığındım.” diyerek bir kaç kere...

Sıkıntı ve Musibet Halinde Okunacak Dua

Okunuşu: ” Allâhümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve aslih lî şânî küllehû lâ ilâhe ilâ ente.”...

Sıkıntı ve Musibet Halinde Okunacak Dua

Okunuşu: ” İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allâhümme indeke ahtesibü musîbeti fe’cürnî fihâ vebdilnî bihâ hayran minhâ.” Anlamı: Bu...

Çok Etkili Bir Dilek Duası

Önce Allah rızası için iki rekat namaz kılınır. Namaz bittikten sonra meşru dilek söylenir. Ardından 1 kere Nasr suresiإِذَا جَاء نَصْرُ...

Ramazan Duaları

1-) Bakara suresi 285. ayet سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ İşittik ve boyun eğdik. Bağışla bizi rabbimiz! Dönüş sanadır. Ayeti...

Bütün zorluklardan korunmak için okunacak dua

Her türlü tehlikeden, beladan, büyüden, korkudan, sıkıntıdan, ruh darlığından kurtulmak için tavsiye edilen en önemli ve tesirli duaların başında da...

Sıkıntı ve Musibet Halinde Okunacak Dua

”  Yâ  mûnise’l-mustevhişîn,  yâ  enîse’l-muteferridîn,  yâ  zahîra’l-munkati’în,  yâ  mâle’l-mukillîn,  yâ  kuvvete’l-musted’afîn,  yâ  kenze’l-fukarâ,  yâ  mevdi’a  şekvâ’l-ğurabâ,  muteferriden  bi’l-celâl, yâ ma’rûfen...

Rahata Kavuşmak için Okunacak Dualar

Geçim sıkıntısı çeken veya işlerinde güçlüklerle karşılaşan, haksızlığa uğrayan, hasta olan bu dertlerinden kurtulmak için her gün okumaya devam ederse...

Kelime-i Tevhîd Okumanın Faydaları

* Vefat eden bir mü’min için, 100 bin Kelime-i Tevhîd okunursa, Allah’ın izniyle; günahları af ve mağfiret olunur, okuyana da...

Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Dua

5 vakit namazın ardından 33 er kere ; ” SübhânAllâh ”” El-hamdü li’llâh ”” Allâh-u Ekber ” bir kerede :...

Günlük Tesbîhler

Tesbîh nedir? : Allah-u Teala Hazretleri’ni Yüce Zat’ına yaraşmayan herhangi bir şeyden tenzih etmeye ve bunu kalb ile de tasdik edip...

Sabah ve Akşam Her Türlü işlerin islahı için Yardım Duası

Ya hayyü ya kayyüm! Bi rahmetike esteğisü eslıhli şe’ni küllehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ‘aynin. Duanın manası : Ey...

Sabah Akşam Nefsin ve Şeytanın Şerrinden Korunmak için Dua

Allahümme fatire’s-semavati ve’l-ardı ali-me’l-ğaybi ve’ş-şehadeti, rabbe külli şey’in ve melikehu. Eşhedüan la ilahe illa ente. Euzü bike min şerri nefsi...

Sabah Akşam Allah’tan Af ve Afiyet isteme Duası

Allahümme inni es’elüke’l-afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali.Allahümme’stür avrati ve aminrev’ati.Allahümme’hfazni min beyni yedeyye ve min halfi...

Sabah ve Akşam Duası

Allahümme bike asbahna ve bike emseyna. Ve bike nehya ve bike nemutü ve ileyke’l-mesir. Duanın manası : Allah’ım! Senin lütfunla sabaha...