Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Ağustos 2021

Etkili Dualar

Ya Razika Külli Şeyin ve Halikah (c.c.)

Yâ Râzika Külli Şey’in ve Hâlikah esması anlamı : Her şeyin razıkı ve haliki. Yâ Râzika külli şey’in ve hâlikah :...

Ya İlahe Külli Şeyin ve Saniah (c.c.)

Yâ İlâhe Külli Şey’in ve Sâniah esması anlamı : Her şeyin ilahı ve sanatkarı. Yâ İlahe külli şey’in ve sâni’ah :...

Ya Evvele Külli Şeyin Ahirah (c.c.)

Yâ Evvele Külli Şey’in ve Âhirah esması anlamı : Her şeyin evveli ve ahiri. Yâ Evvele külli şey’in ve âhirah :...

Ya İlahel Ağniyai (c.c.)

Yâ İlâhe’l-Ağniyâi esması anlamı : Zenginlerin mabudu. Yâ İlâhe’l-ağniyâ : يَٓا اِلٰهَ اْلاَغْنِيَٓاءِ  92Heft-endam ağrısı için (yedi vücut ağrısı için)Yâ Mü’îne’d-du’afâYâ...

Ya Habibel Etkıyai (c.c.)

Yâ Habibe’l-Etkıyâi esması anlamı : Takva sahiplerinin sevgilisi. Yâ Habîbe’l-etkıyâ : يَا حَب۪يبَ اْلاَتْقِيَٓاءِ  92Heft-endam ağrısı için (yedi vücut ağrısı için)Yâ...

Ya Enisel Evliyai (c.c.)

Yâ Enîse’l-Evliyâi esması anlamı : Dostların can yoldaşı. Yâ Enîse’l-evliyâ : يَٓا اَن۪يسَ اْلاَوْلِيَٓاءِ  92Heft-endam ağrısı için (yedi vücut ağrısı için)Yâ...

Ya Hayra Munisin ve Enis (c.c.)

Yâ Hayra Mûnisin ve Enîs esması anlamı : Ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Yâ Hayra munisin ve enîs...

Ya Hayra Mücibin ve Mücab (c.c.)

Yâ Hayra Mücîbin ve Mücâb esması anlamı : Cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Yâ Hayra mücîbin ve mücâb :...

Ya Hayra Dain ve Meduv (c.c.)

Yâ Hayra Dâin ve Meduv esması anlamı : Çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı. Yâ Hayra dâ’in ve med’uvv : يَا خَيْرَ...

Ya Hayra Şahidin ve Meşhud (c.c.)

Yâ Hayra Şâhidin ve Meşhûd esması anlamı : Görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı. Yâ Hayra şahidin ve meşhûd : يَا خَيْرَ...

Ya Hayra Hamidin ve Mahmud (c.c.)

Yâ Hayra Hâmidin ve Mahmûd esması anlamı : Övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Yâ Hayra hâmidin ve mahmûd : يَا خَيْرَ...

Ya Hayra Şakirin ve Meşkur (c.c.)

Yâ Hayra Şâkirin ve Meşkûr esması anlamı : Şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Yâ Hayra şâkirîn ve meşkûr :...

Ya Hayra Zakirin ve Mezkur (c.c.)

Yâ Hayra Zâkirin ve Mezkûr esması anlamı : Yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Yâ Hayra zâkirîn ve mezkûr :...

Ya Muhyiye Külli Şeyin ve Mümiteh (c.c.)

Yâ Muhyiye Külli Şey’in ve Mümîteh esması anlamı : Her şeyi dirilten ve öldüren. Yâ Muhyiye külli şey’in ve mümîteh :...

Ya Mükevvira Külli Şeyin ve Muhavvileh (c.c.)

Yâ Mükevvira Külli Şey’in ve Muhavvileh esması anlamı : Her şeyi döndüren ve değiştiren. Yâ Mükevvira külli şey’in ve muhavvileh :...

Ya Murabbiye Külli Şeyin ve Müdebbirah (c.c.)

Yâ Murabbiye Külli Şey’in ve Müdebbirah esması anlamı : Her şeyi terbiye ve idare eden. Yâ Mürabbiye külli şey’in ve müdebbirah...

Ya Men Hüve Fi Hilmihi Hakim (c.c.)

Yâ Men Hüve Fî Hilmihî Hakîm esması anlamı : Yumuşaklığında hikmetli davranan. Yâ Men hüve fî hilmihî hakîm : يَا مَنْ...

Ya Men Hüve Bimen Asahü Halim (c.c.)

Yâ Men Hüve Bimen Asâhü Halîm esması anlamı : Kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan. Yâ Men hüve bimen ‘asâhü...