Aylar: Haziran 2018

Nikah Duası ve Nikah nasıl kıyılır?

Nikah Duası ve Nikah nasıl kıyılır? Okunuşu: “Elhamdulillâhillezî zevecel ervâha bi’l-eşbâh. Ve ehallen nikâha ve harreme’s-sifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ Resulinâ Muhammedinillezî beyne’l-harame ve’l-mübâh. Ve alâ âlihi ve eshâbihi’l-lezîne hüm ehlü’s-selâhi vel felâh.

Yeni Elbise Giyerken Okunacak Dua

Yeni Elbise Giyerken Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme inni es’elüke min hayrihi ve hayri mâ hüve lehu, ve eûzü bike min şerrihi ve şerri mâ hüve lehu. Allahümme lekel hamdü, ente kesevteni, es’elüke hayruhu, ve hayru mâ sunie lehu, elhamdülillahillezi kesâni hâzâ ve razekani min gayri havlin minni velâ kuvvetin.”