Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Ekim 2021

"admin" Tarafından Eklenen Konular

Ya Mahmude Men Hamideh (c.c.)

Yâ Mahmûde Men Hamideh esması anlamı : Kendisini övenlerin mahmudu. Yâ Mahmude men hamideh : يَا مَحْمُودَ مَنْ حَمِِدَهُ  85Bacak ağrısı...

Ya Mezkura Men Zekerah (c.c.)

Yâ Mezkûra Men Zekerah esması anlamı : Kendisini zikredenlerin mezkuru. Yâ Mezkûre men zekerah : يَا مَذْكُورَ مَنْ ذَكَرَهُ  85Bacak ağrısı...

Ya Meşkura Men Şekerah (c.c.)

Yâ Meşkûra Men Şekerah esması anlamı : Kendisine şükredenlerin meşkuru. Yâ Meşkûre men şekerah : يَا مَشْكُورَ مَنْ شَكَرَهُ  85Bacak ağrısı...

Ya Mabude Men Abedeh esması (c.c.)

Yâ Mabude Men Abedeh esması anlamı : Kendisine ibadet edenlerin mabudu. Yâ Mabûde men abedeh : يَا مَعْبُودَ مَنْ عَبَدَهُ  85Bacak...

Ya Marufe Men Arefeh (c.c.)

Yâ Marûfe Men Arefeh esması anlamı : Kendisini tanımak isteyenlerin marufu. Yâ Ma’rûfe men arafeh : يَا مَعْرُوفَ مَنْ عَرَفَهُ  85Bacak...

Ya Habibel Bekkain (c.c.)

Yâ Habîbe’l-Bekkâîn esması anlamı : Günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi. Yâ Habîbe’l-bekkâîn : يَا حَب۪يبَ...

Ya Men La Zahara Fi Külli Şeyin Ayatüh (c.c.)

Yâ Men Lâ Zahara Fî Külli Şey’in Âyâtüh esması anlamı : Her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen. Yâ Men zahera...

Ya Men La Yeruddül İbadü Kadaeh (c.c.)

Yâ Men Lâ Yeruddü’l-İbâdü Kadâeh esması anlamı : Kulların, hükmünü geri çeviremediği. Yâ Men lâ yeruddü’l-‘ibâdü kadâeh : يَا مَنْ لاَ...

Ya Men La Yuhsinül İnsanü Nüuteh (c.c.)

Yâ Men Lâ Yuhsinü’l-İnsânü Nüûteh esması anlamı : İnsanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği. Yâ Men lâ yuhsinü’l-insânü nü’ûteh : يَا مَنْ...

Ya Men Lâ Yenâlü’l Efkâru Kibriyâeh (c.c.)

Yâ Men Lâ Yenâlü’l-Efkâru Kibriyâeh esması anlamı : Fikirlerin kibriyâsının hakikatine ulaşamadığı. Yâ Men lâ yenâlü’l-efkâru kibriyâeh : يَا مَنْ لاَ...

Ya Men La Yeblüğul Efhamü Sifateh (c.c.)

Yâ Men Lâ Yeblüğu’l-Efhâmü Sifâteh esması anlamı : Zekâların, sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı. Yâ Men lâ yeblüğu’l-efhâmü sıfâtih : يَا مَنْ...

Ya Men La Yüdrikül Ebsaru Kemaleh (c.c.)

Yâ Men Lâ Yüdrikü’l-Ebsâru Kemâleh esması anlamı : Gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği. Yâ Men lâ yüdrikü’l-ebsâru kemâleh : يَا...

Ya Men La Tasiful Halaiku Celaleh (c.c.)

Yâ Men Lâ Tasifu’l-Halâiku Celâleh esması anlamı : Mahlukatın celalini vasf edemediği. Yâ Men lâ tesıfü’l-halâiku celâleh : يَا مَنْ لاَ...

Ya Men La Yuhsil İbadü Senaüh (c.c.)

Yâ Men Lâ Yuhsi’l-İbâdü Senâüh esması anlamı : Kulların senasını saymakla bitiremediği. Yâ Men lâ yuhsi’l-‘ibadü şenaeh : يَا مَنْ لاَ...

Ya Men La Mülke İlla Mülkeh (c.c.)

Yâ Men Lâ Mülke İllâ Mülkeh esması anlamı : Saltanatından başka gerçek saltanat olmayan. Yâ Men lâ mülke illâ mülküh :...

Esmaül Hüsna ile dualar

Esmâ-ül Hüsnâ ile dualarBu dualar zamanın müsait olmasına veya arzuya göre günde 11, 21… 101 defa okunur. Ancak buna başlamadan...

Ya Ensaran Nasirin (c.c.)

Yâ Ensara’n-Nâsirîn esması anlamı : Bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden. Yâ Ensara’n-nâsirîn : يَٓا اَنْصَرَ النَّاصِر۪ينَ  87Diz ağrısı içinYâ...

Ya Mefzeal Melhufin (c.c.)

Yâ Mefzea’l-Melhûfîn esması anlamı : Kederli biçarelerin kaçıp sığındığı. Yâ Mefze’a’l-melhûfîn : يَا مَفْزَعَ الْمَلْهُوف۪ينَ  87Diz ağrısı içinYâ Habîbe’l-bekkâînYâ Senede’l-mütevekkilînYâ Hâdiye’l-mudillînYâ...