Web sitemize hoşgeldiniz, 11 Temmuz 2020

"admin" Tarafından Eklenen Konular

Borçlarından kurtulmak için okunacak dua

Borçlarından kurtulmak veya bu borçları ödeme gücüne kavuşmak için okunacak dua “Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l-keseli ve’l-buhli vedalai’d-deyni...

Borçlu olanın bu borcunu ödeme gücüne kavuşmak için okunacak dua

Borçlu olanın bu borcunu ödeme gücüne kavuşmak için okunacak dua “Allahümme farice’l-hemmi, kasife’l-gammi, mücibe da veti’l-mudtarrineRahmane’d-dünya ve’l-ahirati ve rahimehüma ente...

Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dua

Borçlu olanların bu borcu ödemek için okuyacakları dua “Allâhümme yâ ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ müîdü yâ rahîmü yâ...

Borçlu Olanın Okuyacağı Dua

Borcu olanın bu borcu ödeme gücüne kavuşması için okuyacağı dua “Allahümmekfinî bi helâlike an hâramike ve ağnini bi fazlıke ammen...

Bela ve Musibetten Korunmak için Okunacak Dua

Bela ve musibetten korunmak için okunacak dua “Allahümme inn,i eüzu bike min sehdil bela, ve darkiş şeka’ ve suil kaza’...

Ay Görüldüğü Zaman Okunacak Dua

Ay görüldüğü zaman okunacak dua “Allâhuekberu, lâilâhe illallâhu, Allâhümme ehillehu aleynâ bil emrî vel-îmânives-selâmeti vel-İslâmi.” Anlamı :“Allah büyüktür, O’ndan başka...

Kuran Ezberlenmeye Başlayınca Okunacak Dua

Kuran ezberlenmeye başlayınca okunacak dua “Âmentü billâhil vâhidil hakkil mübîni. Vahdedü lâ şerîke lehü ve kefertü bimâ sivâhu.” Anlamı :“Tek...

Ahiret Günü Azabından Korunmak için Okunacak Dua

Şeytanın şerrinden ve ahiret günü azabından korunmak için okunacak dua “Allahümme kıni azabeke yevme tebasü ibadeke.”Anlamı : “Allah’ım! Kullarını yeniden...

Rahatsızlığı Nedeniyle Uyuyamayanların Okuyacağı Dua

Rahatsızlığı nedeniyle uyuyamayanların okuyacağı dua “Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu.” Anlamı :“Allah’ım! Yıldızlar söndü, gözler kapandı.” إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء...

Rahatsızlığı Nedeniyle Uyuyamayanların Okuyacağı Dua

“La ilahe illallahu’l-vahidü’l-kahhar. Rabbü’s-semavati ve’l-arzı ve ma beynehumael-azîzü’l-ğaffar.” Anlamı :“Tek olan eşi ve benzeri olmayan Allah’ım! Gökyüzünün, yeryüzünün Rabbi olan...

Sabah Sağ Salim Uyanmak için Okunacak Dua

“Bismike Rabbi veda’tü cenbi, vebike erfeuu, in esmekte nefsi ferhamma, vein erselteha fehfazha bima tehfezu bihi ibadeke’s salihin.” Anlamı :“Senin...

Üzüntü ve Kederden Kurtulmak için Okunacak Dua

Üzüntü, keder ve borçtan kurtulmak için okunacak dua Sabah ve akşam yedi şer kere okunursa üzüntü veren şeylerden Allah’ın izniyle...

Üzüntü ve Kederden Kurtulmak için Okunacak Dua

Üzüntüden, kederden ve borçlarından kurtulmak için okunacak dua “Allahümmekfinî bihalalike an haramike ve ağnini bifadlike ammen sivake.” Anlamı :“Allah’ım! Haramına...

Üzüntü ve Kederden Kurtulmak için Okunacak Dua

Üzüntü, keder ve borçtan kurtulmak için okunacak dua “Allahümme innî eûzü  bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel...

Sabahları Okunacak Bir Dua

Peygamber Efendimizin Hz. Fatıma’ya sabahları okuması için öğrettiği dua “Allahümme Rabbes Semavati vel arz ve Rabbel arşıl azim. Rabbena ve...

Cehennemden Korunmak için Okunacak Dua

Cenneti isteme ve cehennemden korunmak için okunacak dua “Allahümme inni eselüke bienne lekel hamdü, la ilahe illa ente vahdeke la...

Suç ve Günahların Bağışlanması için Okunacak Dua

“Allahümme inni eseluke ya allahu bi ennekel vahidul ehadu samedu ellezi lem yelid velem yuled velem yekün lehu küfüven ehad,...

Cimrilik ve Korkaklıktan Kurtulmak için Okunacak Dua

Cimrilikten, korkaklıktan ve ihtiyarlığın zorluklarından korunmak için okunacak dua “Allahümme innî eûzu bike minel buhli ve eûzu bike minel cubni,...