Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Haziran 2020

Etkili Dualar

Yatağa Girerken Okunacak Dua

1-) “Elhamdülillahil lezi atamena ve sakane ve kafena ve evane fekem mimmen la kafiye lehu vela mu’viye.” Anlamı :“Bizi yedirip içiren,...

Borçlarını Ödemek ve Fakirlikten Kurtulmak için Okunacak Dua

“Allahümme rabbes semavati ve rabbel ardı ve rabbe külle şeyin, felikıl habbi venneva münezziletevrati vel incili ve kuran, eüzu bike...

Rahat ve Huzurlu Bir Uyku için Okunacak Dua

Rahat ve huzurlu bir uyku uyumak için okunacak dua “Elhamdülillahillezi ahyane ba’de ma ematena ve ileyhin nuşür.” Anlamı :“Bizi öldürdükten...

Huzurlu ve Rahat Bir Uyku için Okunacak Dua

“Allahümme bismike emütü ve ahya.”Anlamı : “Ey Allah’ım! Senin isminle ölür ve Senin isminle yaşarım.” إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء Şüphesiz...

Engel ve Zorlukla Karşılaşıldığı Zaman Okunacak Dua

“Allâhümme lâ sehle illa me ce altehû sehle ve ente tec alul hazne ize şi’te sehle.” Anlamı :“Ey Allah’ım! Senin...

Dünya ve Ahiret Üzüntülerini Gidermek için Okunacak Dua

“La ilahe illallahü’azîmü’l-halîm. La ilahe illallahü rabbü’l-arşi’l-azîm. La ilahe illallahü rabbü’s-semavative rabbü’l-ardı ve rabbü’arşi’l-kerîm.” Anlamı :“Azamet ve halim sahibi olan...

Böcek ve Haşere Sokmasına Karşı Okunacak Dua

Böcek ve haşere sokmasına karşı okunacak dua “Ya ardu rabbi ve rabbükâ’lileh, eüzû billahi min şirke ve şerri ma hulike...

Şirkten Korunma Duası

Şirkten korunma duası “BismillahirrahmanirrahimAllâhümme innî eûzü bike, min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfiruke limâ lâ a’lemü....

Gün Boyunca Her Türlü Zarardan Korunmak için Okunacak Dua

“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve alâ külli şeyin kadir.” Akşam namazından sonra...

Sığınma Duası

“Allâhümme innî eûzü bike min kalbin lâ yahşeu ve min duain lâ yusmeu ve min nefsin lâ teşbeu ve min...

Sabah namazının iki rekat sünnetinden sonra okunacak dua

1-) “Ya hayyu ya kayyum ya zelcelali ve’l-ikram. Es’elüke en tuhyiye kalbi binuri ma’rifetike ebeden ya Allahü ya Allahü ya Allahü...

Sabah Namazına Kalkmak için Okunacak Dua

“Gul innema ene beşerun mislikum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid, femen kane yercu ligae rabbihi fe’l ya’mel amelen salihen...

Nurlanma Duası

“Allâhümmec’alni nûren ve fî aklî nûren ve fî sem’î nûren ve fî basarî nûren ve min fevkî nûren ve an...

Nur Duası

“BismillahirrahmanirrahimAllâhümme nevvir aynî bi hürmeti ismi Muhammed, Allâhümme nevvir aynî bi hürmeti fi’li Muhammed. Allâhümme nevvir aynî bi hürmeti sırri...

Namaz Kılmak için Saf Tutunca Okunacak Dua

Namaz kılmak için saf tutunca okunacak dua “Allahümme atini efdale ma tü’ti ibadekes salihin.”Anlamı :“Allah’ım! Bana salih kullarına verdiğinin en...

imanla Can Vermek Okunacak Dua

1-) “Allâhümme innî es’elüke hayrel mes’eleti ve hayred duai ve hayrennecâhi ve hayrel ameli hayressevâbi ve hayrel hayâti ve hayrel memâti...

imanı Muhafaza Etme Duası

“Bismillahirrahmanirrahim Allâhümme sellimnâ ve sellim dînenâ velâ teslüb vatkennez’î îmânenâ, velâ tusallit aleynâ men lâ yehâfüke velâ yerhamnâ. Verzuknâ hayreddünyâ...

imanı Kuvvetlendirmek için Okunacak Dua

“Allahümme innî es’elüke sıhhaten fî îmânin ve îmâmen fî hüsni hulukin ve necâhen yetbe’uhu felâhun ve rahmeten minke ve âfiyeten...