Web sitemize hoşgeldiniz, 20 Mayıs 2022

Etkili Dualar

Ya Men Lehü Niamün La Tuad (c.c.)

Yâ Men Lehû Niamün Lâ Tuad esması anlamı : Sayılamayan nimetler sahibi. Ya Men lehû ni’amün lâ tü’add : يَا مَنْ...

Ya Men Lehü Nüutün La Tüğayyer (c.c.)

Yâ Men Lehû Nüûtün Lâ Tüğayyer esması anlamı : Hiç bir şekilde değiştirilmeyen vasıflar sahibi. Yâ Men lehû nü’ûtün lâ tüğayyer...

Ya Men Lehü Senaun La Yuhsa (c.c.)

Yâ Men Lehû Senâun Lâ Yuhsâ esması anlamı : Hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi. Yâ Men lehû şenâün...

Ya Men Lehü Nürun La Yutfa (c.c.)

Yâ Men Lehû Nûrun Lâ Yutfâ esması anlamı : Söndürülmeyen nurun sahibi. Yâ Men lehû nurun lâ yutfâ : يَا مَنْ...

Ya Men Lehü Zikrün La Yünsa (c.c.)

Yâ Men Lehû Zikrün Lâ Yünsâ esması anlamı : Unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi. Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ :...

Malı ve mülkü korumak için

Malı ve mülkü her türlü kaza ve beladan korumak için okunacak dua : Her vakit namazından sonra 113 kere ” Yâ...

Ya Hayyüllezi La Yemüt (c.c.)

Yâ Hayyü’llezî Lâ Yemût esması anlamı : Hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi. Yâ Hayyü’llezî lâ yemût : يَا حَىُّ الَّذ۪ى...

Ya Hayyüllezi Yuhyil Mevta (c.c.)

Yâ Hayyü’llezî Yuhyi’l-Mevtâ esması anlamı : Ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi. Yâ Hayyü’llezî yühyi’l-mevtâ : يَا حَىُّ الَّذ۪ى يُحْيِى الْمَوْتٰى  69Ciğer...

Ya Hayyüllezi Yerzüku Külle Hayyin (c.c.)

Yâ Hayyü’llezî Yerzüku Külle Hayyin esması anlamı : Bütün dirileri rızklandıran gerçek hayat sahibi. Yâ Hayyü’llezî yerzüku külle hayy : يَا...

Ya Men Yuhibbül Muhsinin (c.c.)

Yâ Men Yuhibbü’l-Muhsinîn esması anlamı : Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven. Yâ Men yuhibbü’l-muhsinîn : يَا مَنْ...

Ya Men Yuhibbül Mütetahhirin (c.c.)

Yâ Men Yuhibbü’l-Mütetahhirîn esması anlamı : Maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven. Yâ Men yuhibbü’l-mütetahhirîn : يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّر۪ينَ  71Kürek...

Ya Men Yuhibbüt Tevvabin (c.c.)

Yâ Men Yuhibbü’t-Tevvâbîn esması anlamı : Tövbe edenleri seven. Yâ Men yuhibbü’t-tevvâbîn : يَا مَنْ يُحِبُّ التَّوَّاب۪ينَ  71Kürek ağrısı içinYâRabbe’l-‘âlemînYâ Mâlike...

Ya Men Yuhibbüs Sabirin (c.c.)

Yâ Men Yuhibbü’s-Sâbirîn esması anlamı : Sabredenleri seven. Yâ Men yühibbü’s-sâbirîn : يَا مَنْ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ  71Kürek ağrısı içinYâRabbe’l-‘âlemînYâ Mâlike yevmi’d-dînYâ...

Ya Malike Yevmiddin (c.c.)

Yâ Mâlike Yevmiddîn esması anlamı : Amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi. Yâ Mâlike yevmi’d-dîn : يَا مَالِكَ يَوْمِ الدّ۪ينِ  71Kürek...

Ya Rabbel Alemin (c.c.)

Yâ Rabbe’l-Âlemîn esması anlamı : Alemlerin Rabbi. YâRabbe’I-‘âlemîn : يَا رَبَّ الْعَالَم۪ينَ  71Kürek ağrısı içinYâRabbe’l-‘âlemînYâ Mâlike yevmi’d-dînYâ Men yühibbü’s-sâbirînYâ Men yuhibbü’t-tevvâbînYâ...

Ya Men Lehü Kemalün La Yüdrek (c.c.)

Yâ Men Lehû Kemâlün Lâ Yüdrek esması anlamı : Tam idrak edilemeyen kemal sahibi. Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrak :...

Ya Men Lehü Sifatün La Tübeddel (c.c.)

Yâ Men Lehû Sifâtün Lâ Tübeddel esması anlamı : Tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi. Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel : يَا مَنْ...

Ya Men Lehü Kadaun La Yüred (c.c.)

Yâ Men Lehû Kadâun Lâ Yüred esması anlamı : Reddedilmeyen hüküm sahibi. Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd : يَا مَنْ...