Web sitemize hoşgeldiniz, 14 Ağustos 2020

Etkili Dualar

Aynaya Bakarken Okunacak Dua

Aynaya bakarken okunacak dua “Elhamdülillâh, Allâhümme keme hassente halkı fehassin huluki.” Anlamı :“Ya Rabbi sana şükürler olsun. Şeklimi güzel kıldığın...

Yıldız Düştüğü Zaman Okunacak Dua

Yıldız düştüğü zaman okunacak dua “Maşaallâh lâ kuvvete illâ billâh.” Anlamı :“Allah’ın dilediği olur. Bütün kuvvet yalnız Allah’a aittir.” إِنَّ...

Ölüm Haberi Anında Okunacak Dua

Ölüm haberi alındığı zaman veya ölüm haberi anında okunacak dua “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.” Anlamı :“Şüphesiz biz, Allah...

Yaşam veya ölümün hayırlısı için okunacak dua

Yaşam veya ölümün hayırlısı için okunacak dua “Allâhümme ahyinî mâkânetil hayâtü hayran lî ve teveffenî izâ kântil vefâtü hayren lî.”...

Sabahları Okunması Gereken Dua

Sabahları okunması gereken dua “Allâhümme tasaddak aleyye bi tûlil umri ve sıhhatil bedeni ve selâmetissadri ve hüsnil âfiyeti ve sıatirrızki,...

Fakirlikten Kurtulmak için Okunacak Dua

Fakirlikten korunmak için okunacak dua “Allâhümme innî e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli’âfiyetike ve fücâeti nikmetike ve cemî’ı sahatıke.”...

Fakirlikten Kurtulmak için Okunacak Dua

Fakirlikten korunmak için okunacak dua “Allâhümme innî e’ûzü bike mine’l-küfri ve’l-fakri.”Anlamı : “Allah’ım! Küfre düşmekten ve fakirlikten Sana sığınırım.” إِنَّ...

Dışarı çıkmak isteyenlerin okuyacağı dua

Dışarı çıkmak isteyenlerin veya dışarı çıkmak zorunda olanların dışarıya çıkmadan önce okuyacağı dua “Bismillahi, ettüklanü alellahi, la havle ve la...

Dışarı çıkmak isteyenlerin okuyacağı dua

Dışarı çıkmak isteyenlerin veya dışarı çıkmak zorunda olanların dışarıya çıkmadan önce okuyacağı dua “Bismillahi tevekkeltü alellahi ve la havle ve...

Dışarı çıkmak isteyenlerin okuyacağı dua

Dışarı çıkmak isteyenlerin veya çıkmak zorunda olanların çıkmadan önce okuyacağı dua “Bismillahi tevekkeltü alallahi. Allahümme inni euzü bike en edille...

Cenaze Görünce Okunacak Dua

Cenaze görünce okunacak dua “Lâ ilâhe illallâhül hayyüllezî lâ yemûtü.” Anlamı :“Hay sıfatıyla vasıflanmış olan ve ölmeyen Allah’tan başka hiçbir...

Borçlarından kurtulmak için okunacak dua

Borçlarından kurtulmak veya bu borçları ödeme gücüne kavuşmak için okunacak dua “Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l-keseli ve’l-buhli vedalai’d-deyni...

Borçlu olanın bu borcunu ödeme gücüne kavuşmak için okunacak dua

Borçlu olanın bu borcunu ödeme gücüne kavuşmak için okunacak dua “Allahümme farice’l-hemmi, kasife’l-gammi, mücibe da veti’l-mudtarrineRahmane’d-dünya ve’l-ahirati ve rahimehüma ente...

Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dua

Borçlu olanların bu borcu ödemek için okuyacakları dua “Allâhümme yâ ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ müîdü yâ rahîmü yâ...

Borçlu Olanın Okuyacağı Dua

Borcu olanın bu borcu ödeme gücüne kavuşması için okuyacağı dua “Allahümmekfinî bi helâlike an hâramike ve ağnini bi fazlıke ammen...

Bela ve Musibetten Korunmak için Okunacak Dua

Bela ve musibetten korunmak için okunacak dua “Allahümme inn,i eüzu bike min sehdil bela, ve darkiş şeka’ ve suil kaza’...

Ay Görüldüğü Zaman Okunacak Dua

Ay görüldüğü zaman okunacak dua “Allâhuekberu, lâilâhe illallâhu, Allâhümme ehillehu aleynâ bil emrî vel-îmânives-selâmeti vel-İslâmi.” Anlamı :“Allah büyüktür, O’ndan başka...

Kuran Ezberlenmeye Başlayınca Okunacak Dua

Kuran ezberlenmeye başlayınca okunacak dua “Âmentü billâhil vâhidil hakkil mübîni. Vahdedü lâ şerîke lehü ve kefertü bimâ sivâhu.” Anlamı :“Tek...