Kayıt ol Giriş
Giriş на сайт
Dua Sitesi
Yeni Makaleler
Bugün, 01:19
3
0
Bugün, 01:03
4
0
Dün, 00:27
22
0
» Sayfa 3

Tecdidi İmân ve Nikâh Duâsı

21-05-2018, 00:28
Yazar: Adminn
Gösterim: 26
Yorumları: 0
Tecdidi İmân ve Nikâh Duâsı

Tecdidi İmân ve Nikâh DuâsıTecdidi İmân ve Nikâh Duâsı


Tecdidi imân:
Yâ Rabbî!
Hîn-i bülûgumdan bu âna gelinceye kadar, islâm düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk i’tikâdlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum, pişmân oldum, bir dahâ böyle yanlış inanmamağa ve yapmamağa azm, cezm ve kasd eyledim.
Kategori: Etkili Dualar

Gıybet Etmenin Keffareti

19-05-2018, 21:30
Yazar: Adminn
Gösterim: 46
Yorumları: 0
Gıybet Etmenin Keffareti

Gıybet Etmenin KeffaretiGıybet Etmenin Keffareti


Gıybet etmenin keffâreti, gıybet ettiği kimse için istiğfar etmek ve onunla helallaşmaktır. Oturduğu yerden kalkmadan, şu düâyı üç defa okur:
Kategori: Etkili Dualar

Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin

19-05-2018, 21:18
Yazar: Adminn
Gösterim: 51
Yorumları: 0
Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin

Peygamberimizi Rüyada Görmek İçinPeygamberimizi Rüyada Görmek İçin


Resûlullah’ı rü’yada görmek: Rû’yâsında Peygamber Efendimizi görmek istiyen, ona çok salâvat okusun ve şu düâyı okumağa devâm etsin:
Kategori: Etkili Dualar

Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı

19-05-2018, 15:41
Yazar: hadmin
Gösterim: 54
Yorumları: 0
Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı


Bizim nazarımızın kendimize veya başkalarına değmemesi için güzel bir şey gördüğümüzde “Maşaallah” veya “Mâşallah, Lâ kuvvete illâ billah” denilmelidir..
Kehf suresi 39. Ayette “Bahçene girdiğin zaman mâşâallah la kuvvete illa billah demeliydin değil mi?” buyurulmaktadır.
Kategori: Etkili Dualar

Müstecab Dua Ne demektir?

19-05-2018, 15:29
Yazar: hadmin
Gösterim: 47
Yorumları: 0
Müstecab Dua Ne demektir?

Müstecab Dua Ne demektir?


Müstecab, icabet edilen yani kabul olan dua demektir. Bunu söylemekle, (Bana, kabul olacak dua et!) demek istiyor. Müstecab olan, yani kabul edilen dualar çoktur. Bazılarını bildirelim:
(Düâ-i zahrul gayb icabete makrundur = Gıyaben yapılan dua, icabete daha yakındır) buyuruluyor.
Kategori: Etkili Dualar

Güzel Bir Dua

19-05-2018, 15:20
Yazar: hadmin
Gösterim: 41
Yorumları: 0
Güzel Bir Dua

Güzel Bir Dua


Namazların sonunda Rabbenâ âtina’dan sonra, (Allahümme innî es’elükes-sıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn) duasını okumanın mânâsı nedir?
Kategori: Etkili Dualar

Ağrı ve Sancılarda Okunacak Dualar

17-05-2018, 23:50
Yazar: Adminn
Gösterim: 64
Yorumları: 0
Ağrı ve Sancılarda Okunacak Dualar

Ağrı ve Sancılarda Okunacak DualarAğrı ve Sancılarda Okunacak Dualar


Resûlullah efendimiz hasta ziyaretine gitmişti.
Hastanın, çok ağrısı ve sancısı vardı. “Ağrıyan yeri sağ elin ile yedi kere mesh eyle!
Her defasında E’ûzü bi’izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ-ecidü ve ühâzirü oku!” buyurdu. (Bostân-ül-Ârifin)
Kategori: Etkili Dualar

Evlilikte İlk Gece Okunacak Dua

17-05-2018, 23:40
Yazar: Adminn
Gösterim: 39
Yorumları: 0
Evlilikte İlk Gece Okunacak Dua

Evlilikte İlk Gece Okunacak DuaEvlilikte İlk Gece Okunacak Dua


Dâmad, gelinin yanına girince, ikisi de, iki rek’at namaz kılmalıdırlar. Sonra dâmad, gelinin kâkülünden tutup: “Allahümme bârik lî fî ehlî ve bârik lî ehlî fiyye, Allahümmerzuknî minhâ verzukhâ minnî. Allahümmecma’beynenâ mâ cema’te fî hayrin ve ferrik beynenâ izâ ferrakte fî hayrin” düâsını okur.
Kategori: Etkili Dualar

Hamd ve şükür duâsı

17-05-2018, 23:28
Yazar: Adminn
Gösterim: 45
Yorumları: 0
Hamd ve şükür duâsı

Hamd ve şükür duâsıHamd ve şükür duâsı


Her sabah bir kere “Allahümme mâ esbaha bî min nîmetim ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr” demeli ve her akşam (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsâ) diyerek, hepsini aynen okumalıdır.
Kategori: Etkili Dualar

Üç Ayların Başında Okunacak Dualar

16-05-2018, 23:56
Yazar: Adminn
Gösterim: 60
Yorumları: 0
Üç Ayların Başında Okunacak Dualar

Üç Ayların Başında Okunacak DualarÜç Ayların Başında Okunacak Dualar


Peygamber Efendimiz ( sav ), Recep Allah Teâlâ’nın, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır, Receb ayının, diğer aylar üzerine fazileti, Kur’an-ı Kerîm’in diğer sözlere olan üstünlüğü gibidir. Şaban ayının diğer aylara nispetle fazileti, benim, diğer peygamberlere olan üstünlüğüm gibidir, Ramazan’ın diğer aylara göre fazileti ise, Allah Teâlâ’nın, mahlûkatı üzerine yüceliği gibidir, buyurmuştur. Allah Resulü, Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır.
Kategori: Etkili Dualar