Kıyamet Suresi ve Faziletleri

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bulunan surelerimizden biri olan ve pekçok faziletlerinin bulunduğu ve bu vesile ile peygamber efendimiz tarafından ümmetine okunması tavsiye edildiği Kıyamet suresi bu vesile ile bir müslümanın günlük yaşantısında en azından 1 defa olmak kaydıyla okumayı adet edinmesi gerekmektedir.

Cehennemin Katmanları Nelerdir

Peygamber efendimiz tarafından da buyurulduğu üzere cehennem tek bir tabakadan oluşmayıp kendi içerisinde birçok farklı türden ve özellikten şiddetli tabakalardan oluşmaktadır. Ayrıca birçok sahih hadis kaynaklarından da belirtildiği üzere azap yurdu olan cehennemde azap şiddetlerine göre farklı katmanların bulunduğu haber verilmekte olup cehennemin katmanları 7 adetten meydana geldiği bilgisi sunulmaktadır.

Zemzem Suyunun Yapısı

Alman ve Japon bilim adamları zemzem suyunu sırrını deklare etti. “Mukaddes Su Zemzem /Zübeyde Su Yolu” belgeseline konferans veren Japon ve Alman bilim uzmanları zemzemle alakalı inanılmaz izahlarda bulunmuşlardır. Söylenenlere göre ezan okunmaya başladığında zemzem berrak bir hal alıyor, fakat çan çalmaya başlayınca ise kararmaya başlıyor.

Besmelenin Faziletleri

Gerek maddi ve gerekse de manevi yönden sıkıntılarımızın bertaraf olmasına, yüce Rabbimizin rıza ve sevgisine mazhar olmamıza ve işlerimizin hayır ile sonuçlanması açısından günlük olarak mutlaka okumanız gereken besmelenin faziletleri besmele bu sayede iç dünyamızın huzur bulabilmesi açısından da okumamız gerekmektedir.

Hazreti Ali’nin Şehit Edilişi

Hazret-i Osman zamanında çıkan fitne ateşi Dört büyük halifenin sonuncusu olan Hazret-i Ali zamanında da devam etti. Bunun için beş sene süren hilafeti zamannıda sükun ve huzur bulamadı. Zamanındaki fitne ocağı olan Haricilere savaşmış ve hepsini de perişan etmişti.

Sadaka Vermenin Faziletleri

Bir müslümanın yalnızca Allah rızasını gözeterek sahip olduğu malından yoksul ve güçsüzlere gönüllü olarak sunduğu yardım türü olan sadaka, ayrıca birçok faziletlerinin bulunduğu ve bu vesile ile sahibinin gerek maddi ve gerekse de manevi yönden daha da güçlenmesine vesile olduğu, Allah’ın rahmet, bereket ve mağfiretinin tecelli etmesine vesile olduğu, toplumsal refahın yükselmesine, huzur, sükunet ve