Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Ekim 2021

Esma-ül Hüsna

El-Hayyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Hayyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Hay Her zaman diri Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan....

El-Mümit (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Mümit (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Mümit Öldüren, ölümü yaratan Cenab-ı Hak buyuruyor:

El-Muhyi (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Muhyi (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muhyi Hayat veren, dirilten. Cenab-ı Hak buyuruyor:

El- Muid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El- Muid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muid Öldükten sonra tekrar dirilten Cenab-ı Hak buyuruyor:

El-Mübdiü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Mübdiü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Mübdi Maddesiz ve örneksiz yaratıcı, yoktan yaratıp var eden Cenab-ı Hak buyuruyor:

El-Muhsi (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Muhsi (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muhsi Her şeyin sayısını, teferruatıyla bilen. Cenab-ı Hak buyuruyor:

El-Hamid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Hamid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Hamid Hamd-ü sena olunan. Hamd edilen, övülen, övgüye layık bulunan.

El-Veliyyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Veliyyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Veli Yardımcı ve dost. Mü’min kullarına dost olup yardım edendir.

El-Metin (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Metin (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Metin Çok sağlam. Her şeye gücü yeten Cenab-ı Hak buyuruyor:

El-Muahhiru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Muahhiru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muahhır Dilediğini bir hikmetten dolayı erteleyen

El-Mukaddimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Mukaddimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Mukaddim Dilediğini maddii manevi nimetler verip öne geçiren, istediğini var veya yok etmekte zaman, mekan...

El-Muktedir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Muktedir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muktedir İktidarı ve kudreti sonsuz olan ve herşeye muktedir bulunan

El-Kadir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Kadir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Kâdir Kudreti herşeye ulaşan Cenab-ı Hak buyuruyor:

Es-Samed (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Es-Samed (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Samed Varlıkların ihtiyaçlarının varacağı ve bitirileceği yer

El-Vahid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Vahid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Vahid Bir olan, zat ve sıfatlarında ve isimlerinde ortağı bulunmayan.

El-Macid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Macid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Mâcid Şanlı, şerefli. Azameti, kadri ve şanı büyük. Şerefi, kerem ve fazileti bol. Kullarından istediğine,...

El-Vacid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Vacid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Vacid İstediği an arzu ettiğini bulan Bu isim Kur’an’da zikredilmemiştir.

El-Kayyum (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Kayyum (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Kayyum Bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren Cenab-ı Hak buyuruyor.