Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Haziran 2022
ilahirahmet
Anasayfa » Esma-ül Hüsna (Sayfa 4)

Esma-ül Hüsna

Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu

El-Hayyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Hay Her zaman diri Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan....
El-Mümit (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Mümit Öldüren, ölümü yaratan Cenab-ı Hak buyuruyor:
El-Muhyi (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muhyi Hayat veren, dirilten. Cenab-ı Hak buyuruyor:
El- Muid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muid Öldükten sonra tekrar dirilten Cenab-ı Hak buyuruyor:
El-Mübdiü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Mübdi Maddesiz ve örneksiz yaratıcı, yoktan yaratıp var eden Cenab-ı Hak buyuruyor:
El-Muhsi (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muhsi Her şeyin sayısını, teferruatıyla bilen. Cenab-ı Hak buyuruyor:
El-Hamid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Hamid Hamd-ü sena olunan. Hamd edilen, övülen, övgüye layık bulunan.
El-Veliyyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Veli Yardımcı ve dost. Mü’min kullarına dost olup yardım edendir.
El-Metin (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Metin Çok sağlam. Her şeye gücü yeten Cenab-ı Hak buyuruyor:
El-Muahhiru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muahhır Dilediğini bir hikmetten dolayı erteleyen
El-Mukaddimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Mukaddim Dilediğini maddii manevi nimetler verip öne geçiren, istediğini var veya yok etmekte zaman, mekan...
El-Muktedir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muktedir İktidarı ve kudreti sonsuz olan ve herşeye muktedir bulunan
El-Kadir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Kâdir Kudreti herşeye ulaşan Cenab-ı Hak buyuruyor:
Es-Samed (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Samed Varlıkların ihtiyaçlarının varacağı ve bitirileceği yer
El-Vahid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Vahid Bir olan, zat ve sıfatlarında ve isimlerinde ortağı bulunmayan.
El-Macid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Mâcid Şanlı, şerefli. Azameti, kadri ve şanı büyük. Şerefi, kerem ve fazileti bol. Kullarından istediğine,...
El-Vacid (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Vacid İstediği an arzu ettiğini bulan Bu isim Kur’an’da zikredilmemiştir.
El-Kayyum (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Kayyum Bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren Cenab-ı Hak buyuruyor.